desktop
tablet
phone

Visselblåsarfunktionen

Syftet med Balans visselblåsarfunktion är att ha en neutral, öppen och säker rapporteringskanal för den som misstänker grova missförhållanden inom företaget. Visselblåsarfunktionen sköts av en extern part, företaget Interaktiv Säkerhet, och är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Exempelvis brott mot lagar och förordningar, mutor och korruption, finansiella bedrägerier samt risker för liv, säkerhet och hälsa. Du som har synpunkter och/eller klagomål på verksamheten i övrigt bör i första hand ta kontakt med verksamhetsansansvarig i Assistans i Balans.