desktop
tablet
phone

Det här betyder personlig assistans för oss

Personlig assistans är en service. Den utförs mitt i en annan människas liv. En persons funktionsnedsättning kompenseras av en personlig assistent. I hela livssituationen.

Den är till för dig med varaktig och omfattande funktionsnedsättning. Du som behöver stöd att utföra dina grundläggande behov (personlig hygien, måltider, att klä av och på dig, kommunicera eller annat stöd som förutsätter ingående kunskaper om just dig). Behöver du det så har du också rätt att få stöd och service med andra personliga behov, det vill säga assistans så att du kan leva ditt liv i övrigt.

Kvaliteten på denna service är helt avgörande för din livskvalitet. Förmågan att förstå och praktiskt kunna fullfölja dina intentioner är central för oss.

Personlig assistans ger, oavsett funktionsnedsättning, oanade möjligheter att leva livet på egna villkor och som du själv vill. Inget alternativ kommer i närheten. När det fungerar. När en assistans är i balans.

Vi tror inte att kollektiva lösningar för att förenkla verksamheten är vägen dit, inte heller att tvinga in alla under samma principer eller att så kallade stordriftsfördelar har något att göra med personlig assistans. Det är väldigt lätt att tappa bort integritet och självbestämmande. Det handlar om någonting annat.

Det handlar om en personligt utformad service. Det handlar om ett gemensamt engagemang från alla inblandade. Det handlar om öppen kommunikation i alla led.

Det tror vi är vägen till en assistans i balans. Att frigöra livskraft. Det är vår syn.