desktop
tablet
phone

Allmänna villkor

ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser görs i de anmälningsformulär som finns att hitta här: https://www.assistansibalans.se/kurser.

Kursdeltagarens uppgifter ska anges i anmälningsformuläret.

Personliga assistenter får endast anmälas till kurser av sin personliga samordnare.

Personliga samordnare får endast anmälas till kurser av sin teamchef.

Avbokningsregler kostnadsfria kurser

Anmälan är bindande för deltagaren så snart Balans skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Avbokning ska alltid ske skriftligt till Balans på kurs@assistansibalans.se samt till den personliga samordnaren.

Avbokning ska alltid ske om kursdeltagaren inte kan delta vid kurstillfället oavsett orsak till frånvaro.

Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 8 veckodagar innan kursstart.

Vid avbokning 7 veckodagar före kursstart eller senare debiteras kund en avgift på 1 495 kronor.

Mot uppvisande av läkarintyg som styrker akut sjukfrånvaro debiteras ingen avgift för sen avbokning. Detsamma gäller om en bemanningsansvarig assistent, till följd av sitt bemanningsansvar, blir tvungen att arbeta istället för att gå på kurs.

Avbokningsregler avgiftsbelagda kurser

Anmälan är bindande för deltagaren så snart Balans accepterat kursanmälan och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.

Avbokning ska alltid ske skriftligt till Balans på kurs@assistansibalans.se samt till den personliga samordnaren.

Avbokning ska alltid ske om kursdeltagaren inte kan delta vid kurstillfället oavsett orsak till frånvaro.

Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 6 veckor innan kursstart.

Vid avbokning 6 veckor före kursstart eller senare debiteras 100 % av utbildningsavgiften. Gäller även akut frånvaro på grund av exempelvis sjukdom eller bemanningsansvar.

Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan medarbetare i samma assistansgrupp om denne uppfyller eventuella förkunskapskrav samt efter överenskommelse med teamchefen.

Särskilda avbokningsregler kan gälla för specifika kurser – dessa förtydligas då noggrant.

Om inställda kurser

Balans förbehåller sig rätten att ställa in eller skjuta upp kurser vid för lågt deltagarantal eller på grund av yttre omständigheter som är utom vår kontroll.

Vid inställd kurs debiteras ingen kursavgift.

Om Balans ställer in en kurs mindre än 14 dagar innan kurs utgår lön för förlorad arbetstid till kursdeltagare som är anställda av Balans.

Om Balans ställer in en kurs med mer än 14 dagars varsel utgår ingen lön.