desktop
tablet
phone

Assistansvärlden – i fjol och framåt

Liten sammanfattning av assistansåret 2023:

 

  • Året inleddes med att hela assistansvärlden skakade till när IVO återkallade Humana Assistans tillstånd att bedriva personlig assistans. Runt midsommar meddelade förvaltningsrätten att Humana Assistans vann målet och fick tillbaka sitt tillstånd. IVO valde att inte överklaga domen.
  • Samtidigt fortsatte Försäkringskassan under våren sin offensiva linje med många återkrav av assistansersättningen. Under hösten kom det dock flera positiva domar där bolag fick tillbaka sina tillstånd, och flera kammarrättsdomar där enskilda fick tillbaka sin assistans. Vår bild är att antalet återkrav har minskat och att Försäkringskassan har fått svårare att vinna framgång med sina processer gällande indragning av den enskildes assistans.
  • Vidare blev det när sommaren närmade sig uppenbart att lagändringarna 1 januari 2023 ”Stärkt rätt till personlig assistans” inte fått det genomslag som förväntades. Vad gäller enskildas rätt till personlig assistans utifrån den lagändringen får vi vänta ytterligare några månader innan vi har fler vägledande avgöranden från kammarrätterna.
  • I budgetpropositionen för 2024 föreslog regeringen en höjning av schablonbeloppet med 2,5 procent jämfört med 2023. Det innebär 332,60 kronor per timme. Det är förstås bättre än de 1,5 % som varit ”standard” under en tio årsperiod (!) men är långt ifrån i linje med de kollektivavtalade löneökningarna och allmänna kostnadsökningarna i samhället. Av timbeloppet går den absoluta merparten till lön till assistenterna (inkl. arvoden för utökat uppdrag som bemanning eller personlig samordning) och det ska också räcka till introduktionspass, ut- och fortbildning, personal- och assistansomkostnader och administration. Den blygsamma höjningen innebär tyvärr en fortsatt urholkning av stödet vilket oundvikligen har och kommer att få konsekvenser på kvaliteten och t.ex. försvåra rekrytering.

 

Och så var vi i 2024:

  • Vi måste fortsätta det viktiga kvalitetsarbetet i verksamheten och värna om assistansreformen oavsett alla utmaningar. LSS var en verklig frihetsreform när den infördes (efter beslut av en enig riksdag) i januari 1994. Att få möjlighet att kunna leva som andra, ta del i samhällslivet med självbestämmande och integritet i behåll oavsett funktionsnedsättning. Detta fantastiska och unika som vi kämpar för och arbetar med varje dag för att verklighetsgöra fyller… 30 år i år!
  • Vi är alla ambassadörer för personlig assistans och visar med vårt arbete att en jämlikare värld är möjlig. Så låt oss fortsätta med det dagliga, varje assistansögonblick är ett sannings ögonblick. Det stora sker i det lilla! Att kompensera funktionsnedsättning, göra plats för livet – och för oss med administrativa uppgifter att vara så bra arbetsgivarrepresentanter som möjligt – är våra huvudsysslor.
  • Parallellt arbetar vi också intressepolitiskt, t.ex. med Jessica Molins fortsatta engagemang i Fremias branschkommitté för personlig assistans.
  • Och vi ska öka vår närvaro i sociala medier! Tack för jättefina bidrag till vår adventskalender! Mera sånt! Vi har fått många uppskattande reaktioner från människor utanför vår ”bransch” som plötsligt säger aha, där gick det upp ett ljus om vad det är ni sysslar med – det är ju så viktigt! Så vi hoppas på fler fantastiska bidrag i form av bild eller film under året för att visa världen att reformen är det bästa som hänt oss.
  • Vi fortsätter, och vi utökar, vår utbildnings- och coaching-verksamhet. I och med att verksamhetsansvarige Peter Fahlström tagit över ledandet av kärnverksamheten på kontoret kan Jessica M och Folke ägna mer tid åt både våra generella utbildningar men också specialdesignade dagar i varje assistans.

 

God fortsättning! Nu kör vi!